Giảng tại Chùa Phật Tổ, Long Beach, ngày 19-07-08.

Bài liên quan