Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 2 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Chùa Giác Ngộ
Ngày 13-2-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại :
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-2-nam-2006/phat-giao-hoa-le-hoi-tinh-yeu-13-02-2006-thich-nhat-tu.html

Bài liên quan