Bài thuyết pháp Học – Yêu Và Trách Nhiệm do TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Quan Âm (TP Phan Rang), ngày 22-04-2018

video

Bài liên quan