Pháp thoại Triết Học PG Bài 8: Quan Điểm Của Đức Phật Về Dân Chủ, Nhân Quyền Và Bình Đẳng  do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 23-10-2018

video