Pháp thoại Cùng đi chung một con đường do Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-10-2019

Bài liên quan