Pháp thoại Ơn nghĩa sanh thành theo kinh Tâm Địa Quán do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ chùa Đại Giác, Sóc Trăng ngày 07-08-2019

Bài liên quan