Pháp thoại Nền tảng của sự tu tập do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019

Bài liên quan