Pháp thoại Chánh niệm qua thân thể, cảm giác, tâm và các pháp do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019

Bài liên quan