Bài pháp thoại Tam Nghiệp Hằng Thanh Tịnh do HT Thích Thiện Bình thuyết giảng tại chùa Vạn Linh (H. Tịnh Biên – T. An Giang) ngày 24-12-2013

Bài liên quan