Bài pháp thoại Nhơn Thừa Phật Giáo do HT Thích Thiện Bình thuyết giảng tại chùa Quy Nguyên (H. Thoại Sơn – T. An Giang) ngày 28-09-2014

Bài liên quan