Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 17 – Bồ Đề Đạt Ma thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991

video

Bài liên quan