Pháp thoại Trách Nhiệm Làm Cha Mẹ Và Hạnh Báo Hiếu Của Con Cháu do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh), ngày 25-08-2017

Bài liên quan