Bài giảng Ứng Dụng Triết Lý Buddha Và Yoga Vào Cuộc Sống Phần 3 do giảng sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt), ngày 11-09-2017

Bài liên quan