Trang Chủ Giảng sư Thích Huệ Đăng

Thích Huệ Đăng

Thích Huệ Đăng
161 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Huệ Đăng

Thầy Thích Huệ Đăng, thế danh Nguyễn Văn Sáu, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1940 tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa xuất gia năm 1979, thọ giới tỳ kheo năm 1984 tại chùa Long Thiền, Biên Hòa, Đồng Nai với Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Thành.

Ngài được công nhận là Giảng sư Ban Hoằng pháp TW/GHPGVN năm 1999, tốt nghiệp khóa Cao cấp Giảng sư Hoằng pháp TW/GHPGVN năm 2004. Từ năm 2007-2012, là Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học PGVN, từng là Giảng viên cao cấp Chuyên khoa Phật học Học viện Phật giáo Sóc Sơn Hà Nội và Học viện Phật giáo TP. Hồ Chí Minh. Ngài là tác giả của 21 bộ kinh đã xuất bản do Nhà xuất bản Tôn Giáo duyệt và cấp phép.

neu biet tram nam la huu han thi

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn – Thích Huệ Đăng

Giảng ngày 21-05-2018 tại Hội Nghị Kỷ Lục Gia Việt Nam được tổ chức tại TPHCM
triet ly thu lang nghiem phan 19

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 19 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 19 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
triet ly thu lang nghiem phan 18

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 18 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 18 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
triet ly thu lang nghiem phan 17

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 17 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 17 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
triet ly thu lang nghiem phan 16

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 16 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 16 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
triet ly thu lang nghiem phan 15

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 15 – Thích Huệ Đăng

Giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 31-12-2017
triet ly thu lang nghiem phan 14

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 14 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 14 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
triet ly thu lang nghiem phan 13

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 13 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 13 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
kinh dai nhat thich nghia phan 2

Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 21 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 21 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà...
triet ly thu lang nghiem phan 12

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 12 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 12 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
triet ly thu lang nghiem phan 11

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 11 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 11 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
kinh dai nhat thich nghia phan 2 1

Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 20 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 20 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà...
kinh dai nhat thich nghia phan 1

Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 19 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 19 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà...
triet ly thu lang nghiem phan 10

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 10 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 10 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
kinh dai nhat thich nghia phan 1 1

Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 18 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 18 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà...
triet ly thu lang nghiem phan 9

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 9 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 9 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...
ung dung triet ly hoa nghiem pha

Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 64 (Hết) – Thích Huệ Đăng

Pháp thoại Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 64 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà...
ung dung triet ly hoa nghiem pha 1

Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 63 – Thích Huệ Đăng

Pháp thoại Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 63 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà...
ung dung triet ly hoa nghiem pha 2

Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 62 – Đạo Sư Thích Huệ Đăng

Pháp thoại Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 62 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà...
triet ly thu lang nghiem phan 8

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 8 – Thích Huệ Đăng

Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 8 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt),...

Pháp thoại mới

Xem nhiều