Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 20 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 24-12-2017

Bài liên quan