Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 18 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 23-12-2017

Bài liên quan