Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 12 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 17-12-2017

Bài liên quan