Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 15 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 19-12-2017

 

Bài liên quan