Bài giảng Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn do HT Thích Huệ Đăng thuyết giảng ngày 21-05-2018 tại Hội Nghị Kỷ Lục Gia Việt Nam được tổ chức tại TPHCM

Bài liên quan