Pháp thoại Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 47 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 25-11-2017

Bài liên quan