Pháp thoại Vô thường và Buông bỏ do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-06-2019

video