Trang Chủ Danh mục Kinh Tạng Nam Truyền

Danh mục: Kinh Tạng Nam Truyền

phap bao 9

Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) – HT Thích Minh Châu (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tiểu Bộ Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT GIỚI THIỆU TẬP 1 - KINH TIỂU TỤNG 1. Tam...
phap bao 10

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tương Ưng Bộ Samyutta Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Giới thiệu: Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli...
phap bao 9

Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT GIỚI THIỆU  Chương Một Pháp 01. Phẩm Sắc 12. Phẩm Vô Phạm 02. Phẩm Ðoạn Triền...
kinh luat luan 43

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt (Trọn bộ 3 tập, bao gồm 152 bài kinh) *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT các bài kinh có ký...
kinh luat luan 14

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (Trọn bộ)

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Pl 2535 - DL 1991 (Trọn bộ 34 bài kinh) *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT (các bài kinh với ký hiệu (A)...

Bài mới

Xem nhiều