Chú Ngũ Thủ

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Chú Cam Lộ Đà La Ni

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh

Bài mới

Xem nhiều