Trang Chủ Danh mục Thích Duy Lực

Danh mục: Thích Duy Lực

kinh luat luan 39

Bảo Kinh Lăng Già A Bạt Đa La

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Duy Lực
kinh luat luan 19

Kinh Viên Giác

Đường Phật Đà Đa La dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thanh Kiểm. Bản Việt dịch (2) của Thích Trí Quang. Bản Việt dịch (3) của Thích Duy Lực
kinh luat luan 8

Bá Trượng Hoài Hải Thiền Sư Quảng Lục

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Duy Lực
kinh luat luan 35

Kinh Pháp Bảo Đàn

Nguyên Tông Bảo Biên. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Duy Lực. Việt dịch 3: Thích Nữ Trí Hải. Việt dịch 4: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
kinh luat luan 32

Bửu Tạng Luận

Tác Gỉa: Đại Sư Tăng Triệu. Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực
phap bao 14

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận

Tác Giả: Nguyệt Khuê Thiền Sư. Việt Dịch: Thích Duy Lực
kinh luat luan 29

Luận Bảo Tạng

Hậu Tần Tăng Triệu Trước. Bản Việt dịch của Thích Duy Lực
phap bao 11

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Duy Lực dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: HT Thích Duy Lực
phap bao 15

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Đoàn Trun Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Thích Trí Tịnh. Việt dịch 3: Thích Duy Lực .Việt dịch 4: Thích Nhất Chân

Xem Nhiều