Trang Chủ Danh mục Thích Huyền Tôn

Danh mục: Thích Huyền Tôn

kinh luat luan 21

Kinh Vu Lan Bồn

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (3) của Thích Huyền Tôn. Bản Việt dịch (4) của Ban phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành
kinh luat luan 12

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Bát Đại Nhân Giác)

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Minh Quang. Bản Việt dịch (3) của Thích Huyền Tôn. Bản Việt dịch (4) của Thích Nhất Hạnh
kinh luat luan 30

Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch

Khuyết dịch, bản Việt dịch của Thích Huyền Tôn

Bài mới

Xem nhiều