Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Hạnh Diệu

Danh mục: Thích Nữ Hạnh Diệu

phap bao 12

Kinh Bát Đại Bồ Tát – Thích Nữ Hạnh Diệu dịch

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Hạnh Diệu
kinh luat luan 42

Kinh Tám Bộ Danh Hiệu của Chư Phật

Hán dịch: Nguyên Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh, Việt dịch 3: Thích Nữ Hạnh Diệu

Bài mới

Xem nhiều