Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Tuệ Thành

Danh mục: Thích Nữ Tuệ Thành

kinh luat luan 1

Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nữ Tuệ Thành. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 7

Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành
kinh luat luan 35

Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành
kinh luat luan 7

Kinh Tinh Xá Đầu Voi – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành

Bài mới

Xem nhiều