Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Chánh

Danh mục: Thích Pháp Chánh

kinh luat luan 18

Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu

Minh Trí Húc Tiên. Bản Việt dịch của Thích Pháp Chánh
phap bao 8

Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn

Đường Thiện Đạo tập ký. Bản Việt dịch (1) của Thích Pháp Chánh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh
kinh luat luan 13

Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận

Đường Hoài Cảm soạn. Bản Việt dịch của Thích Pháp Chánh
kinh luat luan 29

Bồ Tát Giới Bổn

Từ Thị Bồ Tát Thuyết Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. Bản Việt dịch của Thích Pháp Chánh
phap bao 9

Du Già Bồ Tát Giới Bổn

DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN Di Lặc Bồ tát tuyên thuyết Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng phụng chiếu dịch Hán văn Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch Việt văn Các vị...

Bài mới

Xem nhiều