Trang Chủ Danh mục Thích Tuệ Sỹ

Danh mục: Thích Tuệ Sỹ

phap bao 5

Kệ Tụng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận

Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Tuệ Sỹ
kinh luat luan 25

Bát Quan Trai Giới – Thích Tuệ Sỹ

BÁT QUAN TRAI GIỚI Thích Tuệ Sỹ TU GIỚI Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây, được bào chế như thế...
kinh luat luan 36

Một Thời Truyền Luật

MỘT THỜI TRUYỀN LUẬT Thích Tuệ Sỹ Nguyễn Du khi cho Kiều đi tu phía sau vườn của nhà Hoạn Thư, chỉ cho cô thọ tam quy ngũ giới. Nhiều Thầy của...
kinh luat luan 19

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Tuệ Sỹ dịch

Hán dịch: ao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
kinh luat luan 16

Kinh Tạp A-Hàm – HT Thích Đức Thắng dịch

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ MỤC LỤC TỔNG QUÁT Tiểu Dẫn Mục Lục Chi Tiết Mục Lục Chỉnh Lý...
phap bao 1

Kinh Trung A-Hàm 18 – Phẩm Lệ

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 18 - PHẨM LỆ MỤC LỤC 212. Kinh Nhất...
kinh luat luan 40

Kinh Trung A-Hàm 17 – Phẩm Bô-Đa-Lợi

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 17 - PHẨM BÔ-ĐA-LỢI MỤC LỤC 202. Kinh Trì...
kinh luat luan 30

Kinh Trung A-Hàm 16 – Phẩm Đại (Phần sau)

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 16 - PHẨM ĐẠI (Phần Sau) MỤC LỤC 192....
kinh luat luan 2

Kinh Trung A-Hàm 15 – Phẩm Song

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 15 - PHẨM SONG MỤC LỤC 182. Kinh Mã...
kinh luat luan 28

Kinh Trung A-Hàm 14 – Phẩm Tâm

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 14 - PHẨM TÂM MỤC LỤC 172. Kinh Tâm 173....
kinh luat luan 10

Kinh Trung A-Hàm 13 – Phẩm Căn Bổn Phân Biệt

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 13 - PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT MỤC...
kinh luat luan 28

Kinh Trung A-Hàm 12 – Phẩm Phạm Chí

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 12 - PHẨM PHẠM CHÍ MỤC LỤC PHẨM PHẠM...
kinh luat luan 29

Kinh Trung A-Hàm 11 – Phẩm Đại (Phần đầu)

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 11 - PHẨM ĐẠI (Phần Đầu) MỤC LỤC 117....
kinh luat luan 43

Kinh Trung A-Hàm 10 – Phẩm Lâm

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 10 - PHẨM LÂM MỤC LỤC 107. Kinh Lâm...
phap bao 7

Kinh Trung A-Hàm 9 – Phẩm Nhân

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 9 - PHẨM NHÂN MỤC LỤC 097. Kinh Đại...
kinh luat luan 33

Kinh Trung A-Hàm 8 – Phẩm Uế

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 8 - PHẨM UẾ MỤC LỤC 87. Kinh Uế...
kinh luat luan 1

Kinh Trung A-Hàm 7 – Phẩm Trường Thọ Vương

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 7 - PHẨM TRƯỜNG THỌ VƯƠNG MỤC LỤC 72....
kinh luat luan 8

Kinh Trung A-Hàm 6 – Phẩm Vương Tương Ưng

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 6 - PHẨM VƯƠNG TƯƠNG ƯNG MỤC LỤC 58....
kinh luat luan 7

Kinh Trung A-Hàm 5 – Phẩm Tập Tương Ưng

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 5 - PHẨM TẬP TƯƠNG ƯNG MỤC LỤC 42....
phap bao 2

Kinh Trung A-Hàm 4 – Phẩm Vị Tằng Hữu Pháp

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 4 - PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP MỤC...

Bài mới

Xem nhiều