Trang Chủ Danh mục Thích Tuệ Sỹ

Danh mục: Thích Tuệ Sỹ

phap bao 5

Kệ Tụng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận

Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Tuệ Sỹ
kinh luat luan 25

Bát Quan Trai Giới – Thích Tuệ Sỹ

BÁT QUAN TRAI GIỚI Thích Tuệ SỹTU GIỚI Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây, được bào chế như thế...
kinh luat luan 36

Một Thời Truyền Luật

MỘT THỜI TRUYỀN LUẬT Thích Tuệ Sỹ Nguyễn Du khi cho Kiều đi tu phía sau vườn của nhà Hoạn Thư, chỉ cho cô thọ tam quy ngũ giới. Nhiều Thầy của...
kinh luat luan 19

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Tuệ Sỹ dịch

Hán dịch: ao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
kinh luat luan 16

Kinh Tạp A-Hàm – HT Thích Đức Thắng dịch

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ SỹMỤC LỤC TỔNG QUÁTTiểu DẫnMục Lục Chi TiếtMục Lục Chỉnh Lý...
phap bao 1

Kinh Trung A-Hàm 18 – Phẩm Lệ

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ18 - PHẨM LỆMỤC LỤC212. Kinh Nhất...
kinh luat luan 40

Kinh Trung A-Hàm 17 – Phẩm Bô-Đa-Lợi

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ17 - PHẨM BÔ-ĐA-LỢIMỤC LỤC202. Kinh Trì...
kinh luat luan 30

Kinh Trung A-Hàm 16 – Phẩm Đại (Phần sau)

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ16 - PHẨM ĐẠI (Phần Sau)MỤC LỤC192....
kinh luat luan 2

Kinh Trung A-Hàm 15 – Phẩm Song

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ15 - PHẨM SONGMỤC LỤC182. Kinh Mã...
kinh luat luan 28

Kinh Trung A-Hàm 14 – Phẩm Tâm

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ14 - PHẨM TÂMMỤC LỤC172. Kinh Tâm 173....
kinh luat luan 10

Kinh Trung A-Hàm 13 – Phẩm Căn Bổn Phân Biệt

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ13 - PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆTMỤC...
kinh luat luan 28

Kinh Trung A-Hàm 12 – Phẩm Phạm Chí

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ12 - PHẨM PHẠM CHÍMỤC LỤCPHẨM PHẠM...
kinh luat luan 29

Kinh Trung A-Hàm 11 – Phẩm Đại (Phần đầu)

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ11 - PHẨM ĐẠI (Phần Đầu)MỤC LỤC117....
kinh luat luan 43

Kinh Trung A-Hàm 10 – Phẩm Lâm

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ10 - PHẨM LÂMMỤC LỤC107. Kinh Lâm...
phap bao 7

Kinh Trung A-Hàm 9 – Phẩm Nhân

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ9 - PHẨM NHÂNMỤC LỤC097. Kinh Đại...
kinh luat luan 33

Kinh Trung A-Hàm 8 – Phẩm Uế

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ8 - PHẨM UẾMỤC LỤC87. Kinh Uế...
kinh luat luan 1

Kinh Trung A-Hàm 7 – Phẩm Trường Thọ Vương

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ7 - PHẨM TRƯỜNG THỌ VƯƠNGMỤC LỤC72....
kinh luat luan 8

Kinh Trung A-Hàm 6 – Phẩm Vương Tương Ưng

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ6 - PHẨM VƯƠNG TƯƠNG ƯNGMỤC LỤC58....
kinh luat luan 7

Kinh Trung A-Hàm 5 – Phẩm Tập Tương Ưng

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ5 - PHẨM TẬP TƯƠNG ƯNGMỤC LỤC42....
phap bao 2

Kinh Trung A-Hàm 4 – Phẩm Vị Tằng Hữu Pháp

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ4 - PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁPMỤC...

Bài mới

Xem nhiều