Trang Chủ Danh mục Thích Vạn Thiện

Danh mục: Thích Vạn Thiện

kinh luat luan 25

Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát

Hán dịch: Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch 1: Tuệ Khai, Việt dịch 2: Thích Vạn Thiện
phap bao 6

Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát

Tống Thiên Tức Tai dịch. Việt dịch 1: Thích Vạn Thiện. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Bài mới

Xem nhiều