Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 7)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 7)

Chương 07 Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Cực Lạc Một niềm tin tuyệt đối vào đức Phật Vô Lượng Quang Chắc chắn tái sanh về Cõi Cực Lạc. Một tâm thức...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 6)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 6)

Chương 06 TÁI SANH KHÔNG THOÁT KHỎI VÒNG NGHIỆP LỰC Bất cứ thói quen nào của nghiệp, dù thiện hay bất thiện Mà chúng ta đã gieo trong tâm thức từ quá...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)

Chương 05 CHUYỆN KỂ VỀ THÂN TRUNG ẤM BARDO Kinh nghiệm sau khi chết của các vị Delog người Tây Tạng Vì phần lớn những lời kể của các vị delog là...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 4)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 4)

Chương 04 THÂN TRUNG ẤM Không còn một vật chất nào kiềm chế chúng ta.  Những thói xấu của chúng ta xuất hiện như cõi huyền ảo và đáng sợ. Những tánh...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 3)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 3)

Chương 03 CHƠN TÁNH TỐI THƯỢNG THOÁNG THẤY TÁNH QUANG MINH Nó là căn bản của tâm, trí tuệ an lạc tối thượng và sự quang minh của tâm Chúng ta phải sửa...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 2)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 2)

Chương 02 Hấp Hối - Thời Khắc Quan Trọng Của Cuộc Đời Cái chết đến với tất cả một cách tự nhiên. Cái chết là ngả tư dẫn tới tương lai.  Chúng...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 1)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 1)

Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc  Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu ấn hành 2011Chương 01 Đời người quý báu Đời người rất quý báu, với tiềm năng lớn, nhưng vô...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 20)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 20)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem “Hiệu quả của khiêm đức”, đoạn cuối cùng, chúng ta trước tiên đem đoạn văn đọc một lần: . (Lời xưa...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem “Liễu Phàm tứ huấn”, chương thứ tư: “Hiệu quả của đức tính khiêm tốn”. Phía trước đều nói về cải...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 18)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 18)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục xem “phương pháp tích thiện”, đoạn văn tự này: “Cố thiện sự thường dị bại, nhi hành nhân thường...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 17)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 17)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Tiếp theo mời xem đoạn cuối cùng của “Phương pháp tích thiện”: . (Tùy duyên giúp người có nhiều hình thức. Có thể...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 16)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 16)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục xem đoạn sau cùng của bán và mãn. (Hơn nữa làm việc thiện mà lòng không chấp trước...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 15)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 15)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục xem văn tự phía sau:(Nếu muốn làm thiện, tuyệt đối không thể nghe theo ý nghỉ của tai...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 14)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 14)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem tiếp đoạn văn tự phía sau, đây là ví dụ thứ tám:   . Chúng ta xem một đoạn này, “Gia Hưng”...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 13)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 13)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục giới thiệu về Lâm thị ở Bổ Điền, đây là ví dụ thứ tư, có quả báo của...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 12)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 12)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem tiếp đoạn văn phía sau: (Chúng ta đều là phàm phu, lỗi lầm đầy mình. Nếu nhìn lại quá khứ...

Bài mới

Xem nhiều