tu-tuong-tinh-do-tong-phan-8

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 8)

V.- Tịnh Độ Tông của Tây Tạng Ngày nay trên thế giới người ta hay làm những sự thống kê để biết về tư tưởng của cá nhân nầy, cá...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-7

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 7)

IV. TỊNH ĐỘ TÔNG CỦA NHẬT BẢN B.- Ngài Nguyên Không (Pháp Nhiên) và Tư Tưởng Tịnh Độ Những người tu theo pháp môn niệm Phật, cầu sau khi lâm chung...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-6

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 6)

IV. TỊNH ĐỘ TÔNG CỦA NHẬT BẢN Ý để ám chỉ cho những dân tộc thua kém mình. Vì thế chữ Trung Quốc cũng có nghĩa là nước ở giữa;...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-5

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 5)

III. TỊNH ĐỘ TÔNG CỦA TRUNG HOA  Nhưng khi được hỏi rằng: Đạo nào có đông số tín đồ nhất, thì không phải là những đạo vừa nêu trên, mà...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-4

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 4)

II- TỊNH ĐỘ TÔNG CỦA ẤN ĐỘ  Nhưng những giáo phái khác của Phật Giáo như Thiền Tông, Mật Tông v.v… cũng có thể đặt ra câu hỏi như vậy....
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-3

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 3)

I. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử C. Tư Tưởng Kinh Quán Vô Lượng Thọ Chữ quán ở đây có nghĩa là Thiền Định, suy...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-2

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 2)

I. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử (tt) B. Tư Tưởng Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba kinh quan...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-1

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 1)

I. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử Sử có nghĩa là sự biên chép, ghi lại những việc đã xảy ra trong một thời...
duc-phat-a-di-da-va-coi-tinh-do-cuc-lac

Đức Phật A Di Đà và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc

NHỮNG BÌNH GIẢNG KHẨU TRUYỀN CỦA ĐỨC DRIKUNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE Nói chung, ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p9

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p9)

24 -Lời khuyên song thân Kính cha má Thành kính niệm Phật tự nhiên sẽ được Phật lực gia trì, sự cảm ứng bất khả tư nghì. Những sự cảm ứng...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p8

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p8)

22. Kính cha má, Niệm Phật được mười điều lợi ích, trong đó cái lợi sau cùng là được vãng sanh về Tây-phương Cực-lạc thế giới, một đời này thôi...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p7

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p7)

20 -Lời khuyên song thân Kính cha má, Chuyến về thăm lần này con đã thấy khá nhiều sự việc mà trước nay con không thấy, những hiện thực chung quanh...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p6

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p6)

18 -Lời khuyên song thân Kính cha má, Khi hiểu được đạo pháp mới thấy tu hành cần phải cẩn thận, sơ hở một tí có thể chuyển xoay họa phước,...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p5

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p5)

14 -Lời khuyên song thân Kính cha má, Hôm trước con mới nhận được thư cháu Tuyết con chị hai, cháu nói bà nội cháu yếu rất nặng khó có thể...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p4

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p4)

11 -Lời khuyên song thân Thưa cha má, Tuổi trẻ mà khuyên họ buông xả thì khó lắm, vì tình trần còn đang lừng lẫy, tương lai còn đầy tham vọng...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p3

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p3)

09 -Lời khuyên song thân Cha má kính thương, Tuổi già không có gì cần thiết hơn là cố gắng tinh tấn tu hành để tìm phương giải thoát. Nhà cửa...

Bài mới