tu-tuong-tinh-do-tong-phan-3

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 3)

I. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử C. Tư Tưởng Kinh Quán Vô Lượng Thọ Chữ quán ở đây có nghĩa là Thiền Định, suy...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-2

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 2)

I. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử (tt) B. Tư Tưởng Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba kinh quan...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-1

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 1)

I. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử Sử có nghĩa là sự biên chép, ghi lại những việc đã xảy ra trong một thời...
duc-phat-a-di-da-va-coi-tinh-do-cuc-lac

Đức Phật A Di Đà và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc

NHỮNG BÌNH GIẢNG KHẨU TRUYỀN CỦA ĐỨC DRIKUNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE Nói chung, ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p9

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p9)

24 -Lời khuyên song thân Kính cha má Thành kính niệm Phật tự nhiên sẽ được Phật lực gia trì, sự cảm ứng bất khả tư nghì. Những sự cảm ứng...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p8

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p8)

22. Kính cha má, Niệm Phật được mười điều lợi ích, trong đó cái lợi sau cùng là được vãng sanh về Tây-phương Cực-lạc thế giới, một đời này thôi...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p7

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p7)

20 -Lời khuyên song thân Kính cha má, Chuyến về thăm lần này con đã thấy khá nhiều sự việc mà trước nay con không thấy, những hiện thực chung quanh...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p6

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p6)

18 -Lời khuyên song thân Kính cha má, Khi hiểu được đạo pháp mới thấy tu hành cần phải cẩn thận, sơ hở một tí có thể chuyển xoay họa phước,...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p5

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p5)

14 -Lời khuyên song thân Kính cha má, Hôm trước con mới nhận được thư cháu Tuyết con chị hai, cháu nói bà nội cháu yếu rất nặng khó có thể...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p4

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p4)

11 -Lời khuyên song thân Thưa cha má, Tuổi trẻ mà khuyên họ buông xả thì khó lắm, vì tình trần còn đang lừng lẫy, tương lai còn đầy tham vọng...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p3

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p3)

09 -Lời khuyên song thân Cha má kính thương, Tuổi già không có gì cần thiết hơn là cố gắng tinh tấn tu hành để tìm phương giải thoát. Nhà cửa...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p2

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p2)

05 -Lời khuyên song thân  Kính cha má, Hội Niệm Phật vừa kết thúc một khóa niệm Phật ba tuần vào ngày 17/12/00. Nhìn thấy người ta tu mà con cảm...
khuyen-nguoi-niem-phat--tap-1-p1

Khuyên người niệm Phật – Tập 1 (p1)

Phát Nguyện Vãng Sanh Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ Vơ-Sanh. Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. Văn Hồi Hướng Nguyện dĩ...
ba-bai-khai-thi-cho-oan-gia-trai-chu

Ba bài khai thị cho oan gia trái chủ

I. CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ: Phật nói: Đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình, quyến thuộc, lớn là quốc gia, dân tộc, đều không ngoài "báo...
Niệm Bồ Tát Quan Âm có vãng sanh hay không?

Niệm Bồ Tát Quan Âm có vãng sanh hay không?

Tại Trung Hoa, người ta thường nghe nói câu: "Nhà nhà Quán Thế Âm, nhà nhà Di đà Phật" (gia gia Quán Thế Âm, hộ hộ Di đà Phật)....
Thiền trong Tịnh độ tông

Thiền trong Tịnh độ tông

Tất cả chúng ta đều thấy rõ sự phổ biến về thực tập thiền quán trong xã hội đương thời bất chấp sự hội nhập tôn giáo.  Mặc dù...

Xem nhiều

Bài mới