HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 3)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 3)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Phía trước đã nói đến “hữu cầu tất ứng”, Vân Cốc thiền sư đã đặc biệt tăng thêm ngữ khí khi ông...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 15)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 15)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục xem văn tự phía sau: (Nếu muốn làm thiện, tuyệt đối không thể nghe theo ý nghỉ của tai...
Niệm Phật có nghĩa là ....

Niệm Phật có nghĩa là ….

Quý thầy giảng về Tịnh độ, dạy phương cách niệm Phật vẫn hay nhắc mình rằng: “Khi niệm Phật, quý vị nhớ chú tâm, đừng để cho tạp niệm...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 9)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 9)

Chương  09  NGHI THỨC CHO NGƯỜI HẤP HỐI VÀ NGƯỜI CHẾT Con đường tới phát nguyện hồi hướng và an định Do những bậc chứng ngộ với tâm đại trí huệ soi...
Thiền Tịnh không hai

Thiền Tịnh không hai

Hiện pháp là những gì đang xảy ra bây giờ và  ngay ở đây. Lạc là hạnh phúc, và trú là an trú, là sống. Đây là giáo lý mà...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 5)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 5)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Vân Cốc thiền sư nói tiếp: (Cho đến vấn đề tu thân và chờ đợi, là tích đức và cầu trời đổi...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 10)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 10)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người, mời xem tiếp văn tự phía sau: (Nếu nghe những lời phỉ báng mà nổi giận. Dù hết lời biện hộ, chẳng...
Tọa thiền niệm Phật

Tọa thiền niệm Phật

Trong bài tựa Phạm Võng, Bồ tát giới có dạy rằng: Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy Mạng thường vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay dầu còn, khó...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 4)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 4)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Hôm qua đã giảng đến chỗ Vân Cốc thiền sư dạy cho Liễu Phàm tiên sinh cách cải sửa làm mới. Đây...
Hành Giả Niệm Phật

Hành Giả Niệm Phật

Từ xưa cho tới nay, giáo lý đạo Phật vẫn là kho tàng tri thức giải thoát khổ đau cho nhân loại. Pháp Phật dạy như liều thuốc quí...
Hạnh nguyện của Phật A Di Đà

Hạnh nguyện của Phật A Di Đà

Theo lời dạy của Phật  Thích Ca, Đức Phật A Di  Đà đã thành Phật cách đây mười ức kiếp; hiện là giáo chủ cõi Cực lạc phía Tây thế...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-7

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 7)

IV. TỊNH ĐỘ TÔNG CỦA NHẬT BẢN B.- Ngài Nguyên Không (Pháp Nhiên) và Tư Tưởng Tịnh Độ Những người tu theo pháp môn niệm Phật, cầu sau khi lâm chung...
10 điều trọng yếu của sự tu hành

10 điều trọng yếu của sự tu hành

1. Hiếu dưỡng cha mẹ Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 3)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 3)

Chương 03 CHƠN TÁNH TỐI THƯỢNG THOÁNG THẤY TÁNH QUANG MINH Nó là căn bản của tâm, trí tuệ an lạc tối thượng và sự quang minh của tâm Chúng ta phải sửa...
Phương thức niệm Phật đời Trần

Phương thức niệm Phật đời Trần

Phong cách thiền của Thiền phái Trúc Lâm đời Trần theo phương thức niệm Phật là tùy duyên và hết sức tự tại. Không phải ngẫu nhiên đến đời Trần...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-5

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 5)

III. TỊNH ĐỘ TÔNG CỦA TRUNG HOA  Nhưng khi được hỏi rằng: Đạo nào có đông số tín đồ nhất, thì không phải là những đạo vừa nêu trên, mà...

Xem nhiều

Bài mới