HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 4)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 4)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Hôm qua đã giảng đến chỗ Vân Cốc thiền sư dạy cho Liễu Phàm tiên sinh cách cải sửa làm mới. Đây...
tinh-cach-tuc-thoi-tai-day-va-bay-gio-cua-tinh-do-tong

Tính cách tức thời, tại đây và bây giờ của Tịnh Độ Tông

Khi niệm Phật, quán tưởng, hồi hướng…, là chúng ta "đang sanh" vào Tịnh độ, đang đi vào Tịnh độ. Bằng những thực hành ấy, chúng ta đang đi...
Thế Giới Cực Lạc - Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (P4)

Thế Giới Cực Lạc – Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (P4)

BẢN CHẤT CỦA SỰ TÁN DƯƠNG Giá trị của sự tán dương bao giờ cũng tốt về phương diện giao lưu, đối tác giữa ta và người được tán dương....
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 8)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 8)

Chi vị đồng tu, xin chào mọi người! Phía trước đã giảng đến “Cơ sở của việc sửa lỗi”, nói đến chúng ta phải biết hổ thẹn, kế đến phải...
Một cõi Tịnh Độ trong mỗi chúng ta

Một cõi Tịnh Độ trong mỗi chúng ta

Dagpo Rimpoché là vị Lạt-ma đầu tiên đến Pháp và lưu ngụ từ năm 1960. Hiện nay Ngài đang quản lý một trung tâm Phật giáo trong vùng Paris. Theo Ngài...
Hạnh nguyện của Phật A Di Đà

Hạnh nguyện của Phật A Di Đà

Theo lời dạy của Phật  Thích Ca, Đức Phật A Di  Đà đã thành Phật cách đây mười ức kiếp; hiện là giáo chủ cõi Cực lạc phía Tây thế...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem “Liễu Phàm tứ huấn”, chương thứ tư: “Hiệu quả của đức tính khiêm tốn”. Phía trước đều nói về cải...
Thiền - lắng nghe dòng suy nghĩ

Thiền – lắng nghe dòng suy nghĩ

Thiền giúp chúng ta bình tâm, làm lắng đọng những dòng tư tưởng và giúp chúng ta an trú trong sự giác tỉnh.  Khi trí tuệ hiện diện, bạn...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 11)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 11)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi ngừơi! Chúng ta tiếp tục xem đoạn văn phía dưới. Đây là thái độ học tập, cũng là vô cùng quan trọng. Người thượng...
tu-tuong-tinh-do-tong-phan-3

Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 3)

I. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử C. Tư Tưởng Kinh Quán Vô Lượng Thọ Chữ quán ở đây có nghĩa là Thiền Định, suy...
Hoà Thượng Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 6)

Hoà Thượng Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 6)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Lần trước chúng ta đã giảng đến Liễu Phàm tiên sinh được Khổng tiên sinh đóan mệnh cho ông 53 tuổi sẽ...
Điều thiết yếu khi niệm Phật

Điều thiết yếu khi niệm Phật

 Song nếu không biết gốc của sanh tử ở đâu thì tâm niệm hướng vào đâu mà tu? Nếu cái tâm dùng niệm Phật, không thể chặt phăng được...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 14)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 14)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem tiếp đoạn văn tự phía sau, đây là ví dụ thứ tám:   . Chúng ta xem một đoạn này, “Gia Hưng”...
Pháp niệm Phật nào đúng

Pháp niệm Phật nào đúng

HỎI: Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải), niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì...
Du tâm an lạc đạo (chương 2)

Du tâm an lạc đạo (chương 2)

Chương II  Xác định vị trí cõi Cực Lạc Cõi Phật cùng khắp, không có Đông Tây, nhưng vì tiếp độ nhiều hạng căn cơ, nên mới hiển bày đây kia....
Tọa thiền niệm Phật

Tọa thiền niệm Phật

Trong bài tựa Phạm Võng, Bồ tát giới có dạy rằng: Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy Mạng thường vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay dầu còn, khó...

Bài mới