Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 1)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 1)

Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc  Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu ấn hành 2011 Chương 01 Đời người quý báu Đời người rất quý báu, với tiềm năng lớn, nhưng vô...
Đường về quê hương Tịnh độ

Đường về quê hương Tịnh độ

Và, Tịnh độ cũng là một trong những con đường giúp ta sớm trở về với quê hương ấy. Ý nghĩa Tịnh độ Chúng ta biết rằng, khi đức Phật Thích...
Phương thức niệm Phật đời Trần

Phương thức niệm Phật đời Trần

Phong cách thiền của Thiền phái Trúc Lâm đời Trần theo phương thức niệm Phật là tùy duyên và hết sức tự tại. Không phải ngẫu nhiên đến đời Trần...
Lợi ích của pháp môn niệm Phật

Lợi Ích Của Pháp Môn Niệm Phật

Niệm Phật là một phương pháp tu tập rất quen thuộc với người học Phật ở Việt Nam chúng ta. Pháp môn Niệm Phật còn được gọi là pháp...
Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh

Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh

Đức Phật đản sinh là sự kiện lớn của nhân loại và là niềm hân hoan của tất cả người con Phật trong năm châu bốn biển. Bởi từ...
Trợ Niệm

Trợ Niệm

Trợ Niệm là dùng phương pháp thức niệm Phật để giúp sức cho người. Do vậy trợ niệm không phải chỉ dành cho người chết mà những lúc chúng...
Sự khẩn yếu lúc lâm chung

Sự khẩn yếu lúc lâm chung

Thỉnh bậc tri thức khai thị Lúc bịnh đã nặng, có thể không cần dùng thuốc. Hoằng Nhứt đại sư khi đau nặng, có kẻ thưa để xin rước thầy...
Lòng tin về Tịnh độ

Lòng tin về Tịnh độ

​Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói có cõi Tịnh Độ (Pure Land) nơi đức Phật A Di Đà (Amitabha) đang an trú, vì vậy chúng ta...
ngay-via-duc-phat-a-di-da-co-nguon-goc-tu-dau

Ngày vía đức Phật A Di Đà có nguồn gốc từ đâu?

Theo lời đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật chỉ dạy trong kinh A Di Đà, cách thế giới Ta-Bà của chúng ta 10 muôn ức cõi Phật về hướng...
Niệm Phật chớ cầu phước báo hưởng thụ

Niệm Phật chớ cầu phước báo hưởng thụ

Những người như thế là nguyện lực đã sai rồi. Ðức Thích Ca sở dĩ lập pháp môn niệm Phật, là vì chúng sinh ở cõi Ta bà này...
Cái chết

Cái chết

Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để...
Vãng sanh quyết định chơn ngôn

Vãng sanh quyết định chơn ngôn

Đức Phật A Di Đà Cứ vào tên của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 7)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 7)

Chương 07 Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Cực Lạc Một niềm tin tuyệt đối vào đức Phật Vô Lượng Quang Chắc chắn tái sanh về Cõi Cực Lạc. Một tâm thức...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)

Chương 05 CHUYỆN KỂ VỀ THÂN TRUNG ẤM BARDO Kinh nghiệm sau khi chết của các vị Delog người Tây Tạng Vì phần lớn những lời kể của các vị delog là...
hoa-thuong-thich-tri-tinh-noi-ve-y-nghia-va-gia-tri-cua-tung-kinh

Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói về ý nghĩa và giá trị của tụng kinh

Lời khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh dưới đây có ý nghĩa rất lớn cho người đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí...
Làm thế nào để niệm Phật trong chánh niệm?*

Làm thế nào để niệm Phật trong chánh niệm?*

Thế nhưng, niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật tưởng dễ mà không hề dễ chút nào. Bởi mỗi khi chúng ta khởi lên một...

Bài mới