Ban biên tập Phật Pháp Ứng Dụng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm mới của Đại Đức Thích Phước Tiến: Mồ Hôi Cha Ướp Lời Ru Của Mẹ

Sách mới: Mồ Hôi Cha Ướp Lời Ru Của Mẹ - Thích Phước Tiến 1

Sách mới: Mồ Hôi Cha Ướp Lời Ru Của Mẹ - Thích Phước Tiến 2

 

Sách mới: Mồ Hôi Cha Ướp Lời Ru Của Mẹ – Thích Phước Tiến
4.6 (91.85%) 27 votes