35 Năm Và 7 Ngày

260

35 năm Và 7 Ngày

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2005

Giọng đọc: Trung Nghị và Hướng Dương