Nhật Ký Đặng Thùy Trâm

1717

Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Tác giả: Đặng Kim Trâm (chỉnh lí) – Vương Trí Nhàn (giới thiệu)

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2005

Giọng đọc: Hướng Dương