Hoa Hướng Dương Không Cần Mặt Trời – Trần Tử Khâm

511

Hoa Hướng Dương Không Cần Mặt Trời 

Tác giả: Trần Tử Khâm

Nhà xuất bản Văn hóa Thông Tin ấn hành năm 2006

Giọng đọc: Quỳnh Giang và Hướng Dương