Có Một Mặt Trời Không Bao Giờ Tắt 

Tác giả: Lê Dương Thể Hạnh 

Nhà xuất bản Phụ Nữ

Giọng đọc: Ngọc Hân