Đối Thoại Với Tuổi Đôi Mươi 

Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Hồng Vị