Mối Tình Như Sương Khói

Tác giả: Từ Kế Tường

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Phạm Hùng