Hội Nghị Các Nhà Phẫu Thuật – Azit Nêxin

5658

Hội Nghị Các Nhà Phẫu Thuật (truyện cười)

Tác giả: Azit Nêxin

Nhà xuất bản Lao Động ấn hành

Giọng đọc: Bá Trung