Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar

3120

Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar

Tác giả: Thomas Cathcart & Daniel Klein

Nhà xuất bản Thế Giới và công ty Nhã Nam ấn hành

Giọng đọc: An Đồng