Mẹ Dắt Con Đi – Cùng Con Từng Bước Trưởng Thành

Tác giả: Phoenix Ho

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Hoàng Anh