Khi Nào Chim Sắt Bay – Ni sư Ayya Khema

Khi Nào Chim Sắt Bay Tác giả: Ni sư Ayya Khema "Khi Nào Chim Sắt Bay" ghi lại toàn bộ một khóa tu thiền do một trong những Đạo...

Đường Mây Trên Xứ Tuyết – Lama Anagarika GoVinda

Đường Mây Trên Xứ Tuyết Tác giả: Lama Anagarika GoVinda Tại sao Tây Tạng lại có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với thế giới ngày nay như...

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời – Thích Nhất Hạnh

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh "Đừng biến đạo Phật thành một tổ chức có uy quyền thế lực, có giáo đường vàng...

Cực Lạc Du Lãm Ký – Khoan Tịnh Pháp Sư

Cực Lạc Du Lãm Ký Tác giả: Khoan Tịnh Pháp Sư - dịch việt HT Thiền Tâm Người đọc: Thy Mai, Huy Hồ "Có người cho thế giới Cực Lạc...

Cặn Bã Ký Ức – Như Sanh

Cặn Bã Ký Ức Tác giả: Như Sanh Người đọc: Nguyễn Đông, Ánh Tuyết Chúng tôi may mắn quen biết Bác Hai Như-Sanh và có duyên được kể cho nghe...

Bóng Áo Nâu

Bóng Áo Nâu Tác giả: Đỗ Thiền Đăng, Thu Nguyệt, Thiện Bảo Giọng đọc: Kim Phụng, Huy Hồ

Bát Nhã Tâm Kinh – HT Tuyên Hóa

Bát Nhã Tâm Kinh Tác giả: HT Tuyên Hóa Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông...

Ngón Tay Chỉ Đường – Thích Nữ Minh Tâm

Ngón Tay Chỉ Đường Tác giả: Thích Nữ Minh Tâm Rajneesh đã mượn ngôn ngữ loài người để diễn đạt chân lý bất diệt và vén lên bức màn...

Ánh Sáng Mật Tông – Thích Minh Thành

Ánh Sáng Mật Tông Tác giả: TT Thích Minh Thành Giọng đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Đức Uy, Ngọc Mỹ

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Tác giả: Đại Sư Ấn Quang Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy người thiên...

Nắng Mới Trong Vườn Thiền – Thích Nhật Quang

Nắng Mới Trong Vườn Thiền Tác giả: HT. Thích Nhật Quang Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức tuy trong giai đoạn xây dựng chưa hoàn thành, mọi việc còn...

48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ – Diệu Âm (Minh Trị)

48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ Tác giả: Diệu Âm (Minh Trị) Giọng đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Nguyễn Sinh Bàn về vấn đề “KHẾ...

Quyền Lực Đích Thực – Thích Nhất Hạnh

Quyền Lực Đích Thực Tác giả: Thích Nhất Hạnh Vẫn biết rằng mục đích tối hậu của doanh nghiệp là lợi nhuận, nhưng lợi nhuận ở đây phải có...

Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi – Thích Nhất Hạnh

Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi Tác giả: Thích Nhất Hạnh Có một vị Bụt trong lịch sử và cũng có một vị Bụt vượt không gian và thời gian....

Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi – Thích Nhất Hạnh

Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi Tác giả: Thích Nhất Hạnh Chúng ta đã biết là trong đạo Bụt hiểu biết với thương yêu là một. Nếu không hiểu được...

Nghe nhiều