Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi – Thích Nhất Hạnh

Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi Tác giả: Thích Nhất Hạnh Chúng ta đã biết là trong đạo Bụt hiểu biết với thương yêu là một. Nếu không hiểu được...

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà – HT Tịnh Không

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Tác giả: HT Tịnh Không Chúng ta đã nghe Phật pháp, phải tin sâu có thế giới Cực Lạc ở phương Tây,...

8 Điều Giác Ngộ – HT Thích Nhật Quang

8 Điều Giác Ngộ Tác giả: HT Thích Nhật Quang Gồm những bài giảng giải của hoà thượng Thích Nhật Quang về 8 điều giác ngộ của Phật giáo về cuộc...

13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông – HT Thích Thiền Tâm

13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông Tác giả: HT Thích Thiền Tâm Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài...

Bài Giảng Về Nét Chính Yếu Của Kinh A Di Đà – HT. Diêu Tần Tam Tạng

Bài Giảng Về Nét Chính Yếu Của Kinh A Di Đà Tác giả: HT. Diêu Tần Tam Tạng Bài giảng về NÉT CHÍNH YẾU CỦA KINH A DI ĐÀ Tác giả: Diêu...

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán – Dịch Giả Nguyễn Duy Nhiên

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Tác giả: Dịch Giả Nguyễn Duy Nhiên "Mục đích của quyển sách này là trình bày phương pháp thực hành thiền quán vipassana.  Tôi lặp...

Cội Nguồn Truyền Thừa – HT Thích Duy Lực

Cội Nguồn Truyền Thừa Tác giả: HT Thích Duy Lực Quyển sách này rất có giá trị đồi với người tham thiền, nhưng rất tiếc vì có ý kiến của người...

Con Đường Chính Là Đích Đến – Chogyam Trungpa

Con Đường Chính Là Đích Đến Tác giả: Chogyam Trungpa Đức Phật dạy rằng thiền định là phương pháp tu tập tinh thần cốt lõi. Những giáo lý kinh điển dạy...

Đại Đường Tây Vực Ký – Thích Như Điển

Đại Đường Tây Vực Ký Tác giả: Thích Như Điển Quý vị đang cầm trên tay quyển "Đại Đường Tây Vức Ký" được chuyển dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt...

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Thích Duy Lực

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền Tác giả: HT Thích Duy Lực Tổ-sư-thiền nầy là do đường lối chánh thức của Tổ-sư truyền xuống gọi là tham thiền. Tham thiền...

Duy Lực Ngữ Lục – HT Thích Duy Lực

Duy Lực Ngữ Lục Tác giả: HT Thích Duy Lực Sư họ LA húy DŨ hiệu DUY LỰC, tự GIÁC KHAI sanh ngày 05 tháng 05 năm 1923 tại làng Long Tuyền,...

Lành Dữ Nghiệp Báo – Thích Chân Tính

Lành Dữ Nghiệp Báo Tác giả: Thích Chân Tính Tập sách chọn lọc những mẫu chuyện hay trong một số sách, hàm chứa đạo lý nhân quả nghiệp báo. Có lợi...

Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikàya – Thích Quảng Tánh

Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikàya Tác giả: Thích Quảng Tánh Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được...

Gương Sáng Người Xuất Gia – Đại Sư Liên Trì

Gương Sáng Người Xuất Gia Tác giả: Đại Sư Liên Trì Đại Sư Liên Trì là người tinh thông tam tạng, hành giải tương ưng. Ngài không những nổi tiếng thời...

Hư Hư Lục – Như Thủy

Hư Hư Lục Tác giả: Như Thủy Có bao giờ bạn thấy rằng dù chung sống với bao nhiêu người, ta vẫn cô đơn như ởmột mình, dù nói chuyện huyên...

Nghe nhiều