13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông

Tác giả: HT Thích Thiền Tâm

Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sinh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn. Cả song thân đều khuyết danh. Thuở ấy, còn gọi là thời Ngũ Hồ, mặc dù có nhiễu nhương, nhưng các tư tưởng học thuyết Thánh Hiền lan rộng đã lâu, nên từ bé Ngài đã thấm nhuần nề nếp thuần phong đạo đức. Niên hiệu Hàm Hoa thứ 9, Ngài lên mười ba tuổi, được song thân cho du học ở miền Hứa Lạc. Không bao lâu, từ Nho giáo đến các học thuyết Lão, Trang cùng Bách gia chu tử, Ngài đều đã thông biện đến mức siêu quần. Trong niên hiệu Cảnh Bình, vừa 21 tuổi, cảm thấy các học thuyết sở đắc của mình không thể giải quyết được vấn đề sống chết luân hồi mà trong tâm hằng thao thức, Ngài cùng ẩn sĩ Phạm Tuyên Tử định du phương tìm đạo nhưng lúc ấy vì có loạn Thạnh Hồ, đường giao thông bị trở ngại nên ý nguyện không thành. Thời gian sau, có Đạo An pháp sư trú tại chùa Nghiệp Trung ở núi Thái Hằng thuộc dãy Hằng Sơn, vân tập Tăng chúng giảng dạy kinh điển, các hàng đạo tục, vua quan, sĩ thứ đều cảm hóa hướng về. Ngài nghe danh mến đức, tìm đến xin quy y, nương theo tu học.


  Sách nói khác:

 • Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikàya – Thích Quảng Tánh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Duy Lực Ngữ Lục – HT Thích Duy Lực - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà – HT Tịnh Không - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phù Trợ Người Lâm Chung – Diệu Hạnh Giao Trinh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Hoa Trôi Trên Sông Nước - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Vị Thiền Sư Đương Thời – Jack Kornfield - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Câu Chuyện Thiện Ác – Thích Tâm Thuận - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Bát Nhã Tâm Kinh – HT Tuyên Hóa - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thuần Hóa Tâm Hồn - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Suối Nguồn Tâm Linh – Ajahm Chah - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cặn Bã Ký Ức – Như Sanh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cẩm Nang Cho Cuộc Sống – Đạt Lai Lạt Ma - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Tâm Tình Cô Đơn – Nguyên Minh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ý Nghĩa Sự Sống, Luân Hồi Và Sự Tự Do - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Minh Triết Trong Đời Sống - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phật Học Phổ Thông – HT Thích Thiện Hoa - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phật Học Căn Bản - Tổng Hợp Phật Pháp