Duy Lực Ngữ Lục

Tác giả: HT Thích Duy Lực

Sư họ LA húy DŨ hiệu DUY LỰC, tự GIÁC KHAI sanh ngày 05 tháng 05 năm 1923 tại làng Long Tuyền, huyện Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ, Việt Nam. Cha là cụ ông La Xương và mẹ là cụ bà Lưu Thị, làm nghề nông. Năm lên 7 tuổi, theo cha về quê sống tại làng Long Yên, huyện Phong Thuận phủ Triều Châu tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp trường tiểu học, thì Sư phải nghỉ học theo cha trở lại Việt Nam sinh sống, lúc đó Sư được 16 tuổi (1938). Trú tại tỉnh Cần Thơ. Sư thường tranh thủ tự học trong lúc rỗi rảnh. Đến năm 26 tuổi (1948), thi đậu bằng giáo viên Hoa văn, từng cộng tác biên soạn cho tờ báo Viễn Đông tiếng Hoa tại Chợ Lớn và được mời dạy ở các trường tiểu học tỉnh Tà-keo Cao Miên (Nay là Campuchia), trường Khải Trí ở Cần Thơ, Trường Cái Vồn ở Vĩnh Long trong thời gian 10 năm. Năm 1958, sau khi thi lấy bằng Đông y sĩ cấp 1, Sư được mời làm đông y sĩ cho tiệm thuốc Tế Ngươn Đường Cà Mau, Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm tỉnh Cần Thơ để khám bệnh miễn phí cho dân trong thời gian 8 năm.


Giới thiệu04:12

Quyển thượng phần 104:12

Quyển thượng phần 204:12

Quyển thượng phần 304:12

Quyển thượng phần 404:12

Quyển thượng phần 504:12

Quyển thượng phần 604:12

Quyển thượng phần 704:12

Quyển thượng phần 804:12

Quyển thượng phần 904:12

Quyển thượng phần 1004:12

Quyển thượng phần 1104:12

Quyển thượng phần 1204:12

Quyển thượng phần 1304:12

Quyển thượng phần 1404:12

Quyển thượng phần 1504:12

Quyển thượng phần 1604:12

Quyển thượng phần 1704:12

Quyển thượng phần 1804:12

Quyển thượng phần 1904:12

Quyển thượng phần 2004:12

Quyển thượng phần 2104:12

Quyển thượng phần 22

Quyển thượng phần 23

Quyển thượng phần 24

Quyển thượng phần 25

Quyển thượng phần 26

Quyển thượng phần 27

Quyển thượng phần 28

Quyển thượng phần 29

Quyển hạ phần 1

Quyển hạ phần 2

Quyển hạ phần 3

Quyển hạ phần 4

Quyển hạ phần 5

Quyển hạ phần 6

Quyển hạ phần 7

Quyển hạ phần 8

Quyển hạ phần 9

Quyển hạ phần 10

Quyển hạ phần 11

Quyển hạ phần 12

Quyển hạ phần 13

Quyển hạ phần 14

Quyển hạ phần 15

Quyển hạ phần 16

Quyển hạ phần 17

Quyển hạ phần 18

Quyển hạ phần 19

Quyển hạ phần 20

Quyển hạ phần 21

Quyển hạ phần 22

Quyển hạ phần 23

Quyển hạ phần 24

Quyển hạ phần 25

Quyển hạ phần 26

Quyển hạ phần 27

Quyển hạ phần 28

Quyển hạ phần 29

Quyển hạ phần 30

Quyển hạ phần 31

Quyển hạ phần 32

Quyển hạ phần 33

Quyển hạ phần 34

Quyển hạ phần 35

Quyển hạ phần 36