Vi Tiếu

Tác giả: Sư Viên Minh

Trong Thiền viện, thỉnh thoảng chúng tôi được nghe Thầy kể những chuyện vi tiếu. Có những chuyện chúng tôi hiểu lờ mờ, có những chuyện mãi lâu sau mới chợt thấy, lúc đó chúng tôi mới cảm nhận được một nụ cười bao dung tế nhị. Vì thế mà chúng tôi sinh lòng tham hiểu, hễ cứ gặp Thầy là gạn hỏi. Thầy bảo: “Chuyện vi tiếu nếu nghe mà không thấy thì cứ để vậy rồi một ngày kia sẽ thấy, tự khám phá mới hay chứ giải thích thì còn hứng thú gì. Hơn nữa, chuyện vi tiếu là chuyện bình thường giản dị xảy ra trong đời sống hàng ngày của các con chứ có gì là bí ẩn.” Nhưng thấy Thầy thường cởi mở dung dị, chúng tôi cứ theo gạn hỏi hoài. Cuối cùng Thầy cũng gợi cho vài ý. Sau đây là những lời khai mở của Thầy mà chúng tôi ghi chép được.

  Sách nói khác:

 • Những Câu Chuyện Thiện Ác – Thích Tâm Thuận - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Duy Lực Ngữ Lục – HT Thích Duy Lực - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà – HT Tịnh Không - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Suối Nguồn Tâm Linh – Ajahm Chah - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tạng Thư Sinh Tử – Sogyal Rinpoche - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ – Diệu Âm (Minh Trị) - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cặn Bã Ký Ức – Như Sanh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phù Trợ Người Lâm Chung – Diệu Hạnh Giao Trinh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông – HT Thích Thiền Tâm - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Thích Duy Lực - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Lắng Nghe Hơi Thở - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thế Giới Cực Lạc – Thích Nhật Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Công Đức Phóng Sanh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Câu Chuyện Về Nhân Quả – Thích Tâm Thuận - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi – Thích Nhất Hạnh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cội Nguồn Truyền Thừa – HT Thích Duy Lực - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Minh Triết Trong Đời Sống - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền - Tổng Hợp Phật Pháp