Những Câu Chuyện Về Nhân Quả

Tác giả: Thích Tâm Thuận

Xã hội hôm nay đã phát triển khá nhiều về vật chất, đời sống tiện nghi của con người cũng ngày một nâng cao. Khoa học kỹ thuật tiến bộ không ngừng, luôn đổi mới, đi lên và luôn tiến xa về phía trước. Nhu cầu sinh hoạt của con người cũng theo đây mà thay đổi , cải thiện và tiện lợi nhiều hơn. Nhưng nhìn lại vật chất càng tiến bộ bao nhiều thì đời sống tinh thần của con người lại càng sa sút bấy nhiêu. 

  Sách nói khác:

 • Những Câu Chuyện Thiện Ác – Thích Tâm Thuận - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tạng Thư Sinh Tử – Sogyal Rinpoche - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền - Tổng Hợp Phật Pháp
 • An Lạc Từ Tâm – HT Thích Thánh Nghiêm - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Bước Đầu Học Phật – Sách nói – Thích Thanh Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ – Diệu Âm (Minh Trị) - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Vi Tiếu – Sư Viên Minh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Từng Giọt Nắng Hồng - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Vị Thiền Sư Đương Thời – Jack Kornfield - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thế Giới Cực Lạc – Thích Nhật Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Duy Lực Ngữ Lục – HT Thích Duy Lực - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ý Tình Thân - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phật Học Phổ Thông – HT Thích Thiện Hoa - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thuần Hóa Tâm Hồn - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Công Đức Phóng Sanh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phật Học Và Y Học - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tâm Bất Sinh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Từng Bước Nở Hoa Sen – Thích Nhất Hạnh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tình Yêu Phổ Quát – Thích Nữ Trí Hải - Tổng Hợp Phật Pháp